Nieuwe regelgeving tegen beleggers in Amstelveen

woningmarkt amstelveen oeso

Beleggers blijven een ‘hot item’ wanneer men spreekt over het vastlopen van de Amstelveense huizenmarkt. Interessant daarom dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) het standpunt heeft ingenomen dat beleggers verbieden niet de scheefgroei op de woningmarkt zou tegengaan. Sterker nog: het zou zelfs het tegengestelde effect kunnen hebben, volgens de organisatie in haar rapport. Toch komt er lokale regelgeving voor beleggers.

Krapte op de Amstelveense woningmarkt

Door de krapte op de Amstelveense woningmarkt staan er zeer weinig woningen te koop. Grote en kleine beleggers kunnen vaak al snel meer geld bieden dan particuliere kopers, en meestal ook zonder enige vorm van financieel voorbehoud. De 4 grote steden in de Randstad willen daarom een verbod voor vastgoedbeleggers, als de wetgeving die dat mogelijk maakt een feit is.

Amstelveense huurders

In het OESO rapport worden echter de nadelen van zo’n maatregel opgesomd. Voor mensen die afhankelijk zijn van een huurwoning, pakt volgens de OESO deze werkwijze minder goed uit. Amstelveense huurders krijgen dan naar verwachting minder opties, als investeerders in nieuwe huurwoningen worden geweerd.

Nederlandse belastingregels

De Nederlandse belastingregels helpen ook niet echt mee om de problemen op de woningmarkt in Amstelveen goed aan te pakken. De regels zijn momenteel vooral gunstig voor huizenbezitters. Om scheefgroei tegen te gaan, zou ons belastingsysteem op de schop moeten gaan. Zo zou er ook meer ruimte voor investeringen in vrije huurwoningen mogelijk moeten worden.

Grote vrije huursector

Volgens het OESO rapport moet de groep die in aanmerking komt voor sociale huur ook kleiner worden. Volgens de onderzoekers zouden alleen mensen die het echt nodig hebben, voordeliger moeten kunnen wonen in een huurwoning. Een tamelijk grote vrije huursector zou het voor investeerders aantrekkelijker maken om meer huurwoningen bij te bouwen. Aan de huidige sociale huurders is ook gedacht, die zouden kunnen worden gecompenseerd middels een overgangsfase.

Nieuwe bevoegdheden voor gemeenten

Enkele weken geleden werd bekend dat de spanning op de Amstelveense woningmarkt verder is toegenomen: vraag en aanbod liggen alsmaar verder uit elkaar. Ook worden woningen steeds vaker boven de vraagprijs verkocht. De Tweede Kamer heeft recent een wetsvoorstel aangenomen, waarmee een gemeente bevoegdheden krijgt om in te grijpen op onze lokale woningmarkt.