Disclaimer

Op deze pagina geven wij aan onder welke voorwaarden wij de content op onze website aan onze bezoekers aanbieden. De privacy-verklaring van Makelaar Amstelveen bereikt u via de knop hieronder.

Disclaimer voor Makelaar Amstelveen

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op MakelaarAmstelveen.nl is gratis zolang u deze inhoud niet kopieert of voor eigen doeleinden hergebruikt. Het intellectueel eigendom berust bij MakelaarAmstelveen.nl en/of haar content partners.

Geen garantie op juistheid

MakelaarAmstelveen.nl heeft als doel de aangeboden informatie zo actueel mogelijk te houden. Mocht ondanks deze inzet de content van MakelaarAmstelveen onvolledig en of niet juist blijken, dan kan onze makelaardij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij aanvaarden bovendien geen aansprakelijkheid voor content op sites waar wij via weblinks naartoe verwijzen.

Toekomstige wijzigingen

Bij eventuele wijzigingen van de disclaimer van MakelaarAmstelveen.nl, kunt u de meest actuele versie vinden op deze pagina.