Privacy

We hebben uw gegevens nodig om voor je te werken, en we moeten ze soms bewaren voor andere wettelijke verplichtingen. Meer juridische details over uw privacy op onze website vind u hieronder.

1. Over ons

Makelaar Amstelveen
E-mailadres: info@makelaaramstelveen.nl

2. Persoonsgegevens

De gegevens die wij van onze relaties verwerken zijn:

a. Voor- en achternaam
b. E-mailadres
c. Telefoonnummer
d. Klantnummer

3. Doeleinden

We verwerken alleen gegevens wanneer het nodig is om contact met u te hebben,  een opdracht uit te voeren of een factuur te kunnen sturen in het geval een opdracht wordt verstrekt.

Contact
Wanneer u het contactformulier invult of ons een e-mail terugstuurt, willen we je graag een antwoord kunnen sturen. Dat kan alleen als we je naam en e-mailadres mogen verwerken. Wanneer u geen klant van ons wordt dan bewaren wij uw gegevens tot een jaar na ons laatste contactmoment.

Overeenkomst
Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van die overeenkomst en bewaren we die gegevens ook zo lang we nog met de opdracht bezig zijn. Behalve voor onze administratieplicht zullen wij uw gegevens een jaar na het einde van de opdracht, althans een jaar na ons laatste contact daarover verwijderen.

Nieuwsbrief
We versturen geen nieuwsbrieven, dus hiervoor zullen uw gegevens niet gebruikt worden.

Facturatie
Wanneer u een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we deze gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens maximaal 8 jaar.

4. Doorgifte

Makelaar Amstelveen schakelt voor enkele externe diensten om ons werk goed te kunnen doen.

  • E-mail en webhosting
  • Makelaarssofteware
  • Boekhoudsoftware
  • Betaaldiensten

5. Jouw rechten

We informeren u graag over de rechten die jij hebt en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op met info@makelaaramstelveen.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan hebt u uiteraard het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Social media
Op onze website staan social media buttons. Via deze buttons (of via de websites waar je dan terecht komt) worden soms cookies geplaatst. Deze sociale media hebben eigen privacyverklaringen waar wij geen invloed op hebben, maar hier zijn na te lezen:

Analytics
We maken gebruik van verschillende analytics diensten om onze website te kunnen optimaliseren.

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links
Wanneer u  er op onze website links staan naar andere websites en je klikt op die link, dan ga je dus naar een andere website en moet je daar weer even de privacyverklaring lezen om te weten wat zij met je gegevens doen. Logisch, toch?

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.