Amsterdam: makelaar weer beschermd beroep maken

wethouder amsterdam makelaar

Het Amsterdamse stadsbestuur zegt dat men vanwege ‘schimmige deals tussen bepaalde makelaars onderling en door een gebrek aan regie en controle’ het beroep makelaar liever weer als beschermd beroep ziet. Op dit moment mag namelijk iedereen zich makelaar noemen, ook ondernemers die nog nooit een huis verkocht hebben en het daardoor ontbreekt van de broodnodige praktijkervaring.

Cowboy makelaars niet alleen in Amsterdam

De Amsterdamse wethouder Ivens schrijft op vragen van de SP dat hijzelf, de andere Amsterdamse wethouders en burgemeester Halsema het van groot belang achten dat het handelen van iedere makelaar zo controleerbaar en transparant mogelijk is. Overigens duiken cowboy makelaars niet alleen in Amsterdam op en speelt het probleem landelijk. Het kabinet gaat dan ook over dit onderwerp, maar het stadsbestuur kan wel een verzoek neerleggen bij het kabinet.

Doorspelen biedingsinformatie

De Amsterdamse wethouder reageert op vragen van SP-raadslid Flentge, die om opheldering vroeg over een verhaal in Trouw waaruit bleek dat sommige makelaars het op onderlinge akkoordjes gooien. Zo wordt er soms kennelijk biedingsinformatie doorgespeeld, waardoor klanten van bevriende makelaars altijd het hoogste bod kunnen doen, omdat zij weten wat het op één na hoogste bod is.

Huizenkopers in Amsterdam vogelvrij

Ivens zegt dat door de grote druk op de woningmarkt in Amsterdam huizenkopers vogelvrij lijken te zijn, en dat hierdoor kopers ook meer risico open. Hij vindt dat het krantenartikel een helder beeld schetst van bepaalde slechte zaken in de wereld van makelaars, die niet zouden mogen gebeuren. De Amsterdamse wethouder wees er ook op dat hij in 2017 aangaf in gesprek te willen met makelaars om het transparant bieden op koopwoningen transparant te maken.

Deze wens werd destijds op verzoek een VVD-raadslid Dijk geblokkeerd door een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad. Dijk schreef toen dat het onduidelijk is voor welk probleem het transparant bieden een oplossing zou moeten zijn.

Amsterdam wil meer onderzoek naar makelaars

Overigens is het is niet bij de Amsterdamse gemeente bekend op welke schaal er op dit moment akkoordjes tussen makelaars onderling worden gemaakt. Omdat het volgens Ivens geen gemeentelijk maar een landelijk probleem is, vindt hij dat er landelijk onderzoek naar dit veronderstelde probleem nodig is, om schimmige praktijken bij bepaalde makelaars bloot te kunnen leggen.