Aflossingsvrije hypotheek ook in Amstelveen populair

populaire hypotheek amstelveen

De Hypotheker heeft vandaag haar nieuwste insights gepubliceerd, waaruit blijkt dat de aflossingsvrije hypotheek steeds populairder wordt bij Nederlandse huizenkopers. Vooral bij het jongere deel van de koopmarkt, daar was het percentage aflossingsvrij zelfs bijna 15% hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. Lokale partners van Makelaar Amstelveen zien ook hier deze trend.

Gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek

Inmiddels kiest ongeveer 1 op de 6 kopers voor een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek en de reden hiervoor is simpel: men wil hiermee de maandlast verlagen. De ‘gemiste’ hypotheekaftrek is hierbij niet echt een issue, aangezien door de lage rentestand de hypotheekaftrek ook minder interessant wordt. Overigens wordt deze trend ook steeds vaker bij doorstromers gezien.

Maandlast fors verlaagt

Volgens De Hypotheker kunnen woningstarters hun maandlast met een aflossingsvrij deel fors verlagen. Men rekent voor dat met een hypotheek van € 350.000 euro netto de maandlast al met meer dan € 250 euro kan worden verlaagd, wanneer de helft een aflossingsvrij deel betreft. Overigens is dit ook meteen het maximum, aangezien de banken onderling hebben afgesproken dat een aflossingsvrije hypotheek niet meer dan de helft van de woningwaarde mag zijn.

Risico’s aflossingsvrije hypotheek

Ook stelt De Hypotheker dat een aflossingsvrije hypotheek enige risico’s met zich meebrengt. Als Amstelveense woningstarters bijvoorbeeld veel lenen ten opzichte van de koopsom en uiteindelijk toch hun woning moeten verkopen omdat ze te maken krijgen met ontslag en de maandlast niet langer meer kunnen dragen. Dan kan er een restschuld overblijven. Ook moet er genoeg vermogen zijn om aan het einde van de looptijd het restant van de hypotheek opnieuw te kunnen financieren, iets wat ook niet altijd een vanzelfsprekendheid is.