Veroorzaken Amstelveense zonnepanelen storing?

Amstelveense zonnepanelen

Essentiele onderdelen van zonnepanelen zoals omvormers kunnen functioneren als een soort antenne die vervolgens kan storen op hulpdiensten. Nu er op Amstelveense daken steeds meer zonnepanelen verschijnen, neemt het risico op verstoringen toe, zo zegt het Agentschap Telecom.

Problemen voor C2000-masten

Agentschap Telecom, kortweg AT, zegt dat er problemen gemeld zijn bij meer dan honderd van de zeshonderd C2000-masten. Die worden nu allemaal onderzocht. Volgens het AT zijn de problemen nu nog niet onoverkomelijk, maar de autoriteit wil verdere escalatie van de problematiek voorkomen.

Amstelveense daken

Producenten en installateurs zouden ervoor te zorgen dat hun apparatuur op Amstelveense daken geen probleem veroorzaakt. Volgens het agentschap zijn er echter meerdere leveranciers die met goedkope apparatuur uit China werken en hierdoor storing veroorzaakt. In opspoorde gevallen worden bedrijven aangeschreven om hun apparatuur aan te passen.

Ambulance, brandweer en politie in Amstelveen

Storingen op het landelijke C2000-netwerk kunnen ertoe leiden dat medewerkers van hulpdiensten niet goed met elkaar kunnen communiceren. Ook in Amstelveen wordt C2000 gebruikt door onder andere de politie, brandweer en ambulancediensten.

Dat zonnepanelen ook elders in Nederland een gevaar vormen voor communicatiesystemen was al wel bekend. Zo moesten uit angst voor verstoringen in 2019 de zonnepanelen op het World Forum in ‘s-Gravenhage enkele dagen worden uitgeschakeld toen er een grote conferentie in de stad was.

Tips voor Amstelveense huiseigenaren

Via haar website waarschuwt de telecom autoriteit al langer dat zonnepanelen een risico vormen en geeft daarom tips aan huiseigenaren en producenten om problemen te voorkomen.