Opkoopbescherming vastgoed uitgesteld

opkoopbescherming amstelveen

Beleggers in die in het segment vastgoed Amstelveen zoeken naar huizen om voor relatief veel geld te verhuren, krijgen nog iets meer tijd. Uit de beantwoording van schriftelijke vragen van PvdA Amstelveen blijkt namelijk dat de invoering van de veelgevraagde opkoopbescherming nog op zich laat wachten.

Vrije sector van Amstelveen

De lokale Amstelveense afdeling van de PvdA gaf aan dat er steeds meer huizen in Amstelveen worden opgekocht door beleggers, die er vervolgens veel geld willen verdienen met verhuur. Een relatief simpele gezinswoning kost in de vrije sector van Amstelveen al snel tussen de €2.500 en €3.000 per maand.

Beleggershypotheek 2021

Wanneer de hypotheek voor een belegger ‘slechts’ €2.000 bedraagt, verdiend een Amstelveense belegger al snel €1.000 per maand, leert ons een simpel rekensommetje. Voor starters, en andere mensen zonder een hoog inkomen wordt het echter steeds moeilijker om ook een huis in Amstelveen te kunnen kopen, terwijl de financiële condities voor een beleggershypotheek in 2021 optimaal lijkt.

Nieuwbouwhuizen in Amstelveen

Bij de huidige nieuwbouwhuizen in Amstelveen wordt al wel een zelfbewoningsplicht vastgelegd. Voor bestaande woningen is echter nog niets geregeld omdat hier juridisch nog geen mogelijkheden voor zij, want daar is in eerste instantie een wetswijziging voor benodigd.

Woningwet 2022

Het Amstelveense college meldt aan de PvdA dat op 6 juli 2021 j.l. de wijzigingen van de Woningwet, waar de opkoopbescherming deel van gaat uitmaken wel zijn aangenomen door de Eerste Kamer, maar de minister heeft hiervoor nog reparatiewetgeving toegezegd. Het moment van inwerkingtreding van de wijzigingen in de Woningwet is nog niet definitief vastgesteld, maar de minister stuurt wel aan op 1 januari 2022.

Invoering opkoopbescherming in 2022?

Het college van Amstelveen zegt vervolgens ook de noodzaak van het inzetten van opkoopbescherming voor onze gemeente te moeten onderzoeken. Een eventuele invoering van opkoopbescherming in Amstelveen vergt hierbij de nodige voorbereiding. Verwachting is dat het, na een besluit om over te willen gaan tot invoering van opkoopbescherming, het nog enkele maanden duurt om de benodigde stappen in Amstelveen te doorlopen.

Hoe werkt de opkoopbescherming in Amstelveen?

De opkoopbescherming in Amstelveen zal ervoor (moeten) zorgen dat de koper van een woning in bepaalde buurten, waar bijvoorbeeld schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen, de eerste vier jaar een verplichte vergunning nodig heeft voor het verhuren van de woning. De PvdA in Amstelveen ziet dat eigenlijk in heel Amstelveen schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen en zit daarom bovenop dit onderwerp.