D66 Amstelveen wil meer huizen verduurzamen

d66 Amstelveen duurzaam

Goed nieuws voor huiseigenaren die wonen in Amstelveen, want D66 Amstelveen wil dat een duurzaam huis voor álle Amstelveners bereikbaar gaat worden, en niet enkel voor inwoners die al goed bij kas zitten. D66 heeft daarom het initiatief genomen om een speciale financiële regeling te ontwikkelen om huiseigenaren die hun woning graag willen verduurzamen (maar dat niet kunnen betalen) op een slimme manier te ondersteunen.

Hoe werkt het voorstel van D66 Amstelveen?

Het voorstel van D66 Amstelveen om deze speciale regeling te ontwikkelen, is door de gemeenteraad unaniem aangenomen en mede-ondersteund door de Amstelveense oppositiepartijen CDA en Lijst Höcker. Het werkt zo: de huiseigenaar betaalt de verduurzaming terug in maandelijkse termijnen, maar dit bedrag is direct. lager dan (of gelijk aan) de gerealiseerde besparing op de energierekening. Huizenbezitters merken er dus niks van in de portemonnee, maar je hebben wel meteen een comfortabele verduurzaamde woning.

Veel huizen in Amstelveen niet energiezuinig

In de gemeente Amstelveen ligt nog een grote opgave om woningen te verduurzamen. Bijna de helft van de woningvoorraad in Amstelveen bestaat uit eengezinswoningen, waarvan een groot deel nog niet energiezuinig is. Deze huizen hebben energielabels E, F, G, wat betekent dat deze woningen geen tot weinig isolatie hebben en dat zonnepanelen tevens ontbreken. Hierdoor lekt bijvoorbeeld warmte naar buiten door de ramen, muren, vloer en het dak.

Hoge energiekosten voor Amstelveners

D66 noemt het een ‘lose-lose situatie’. Slecht geïsoleerde woningen stoten namelijk relatief veel CO2-uit, en dit is uiteraard nadelig voor het milieu. Daarnaast zorgen slecht geïsoleerde huizen voor hoge energiekosten voor Amstelveners. De lokale D66-afdeling wil daarom mensen grip te geven op hun energierekening door schone energieopwekking met zonnepanelen te stimuleren én door Amstelveners te helpen met de praktische uitvoering van het verduurzamen van hun huis.

Amstelveense college moet regeling uitwerken

D66 Amstelveen wil dat het college voor het einde van 2021 met een voorstel komt waarin de regeling is uitgewerkt. Met de regeling die D66 voor ogen heeft wil men een grote stap zetten in de verduurzaming van Amstelveen.