CDA wil geen huizen in Amstelveense polders

huizen polders amstelveen

 

Volgens het CDA is het nodig dat onze polders open blijven om weidevogels zoals de grutto te beschermen. Dus geen verdere  bebouwing of versnippering van het groen in de Amstelveense polder. De partij maakt zich hard voor de leefomstandigheden van weidevogels in de Middelpolder en Bovenkerkerpolder in Amstelveen.

Amstelveense weidevogel gebieden

Reden voor het CDA was het voor Aanvalsplan Grutto nodig om in actie te komen voor de Amstelveense polders. De grutto is als gekozen als symbool om aandacht te vragen voor de noodzakelijke bescherming van de bedreigde weidevogels in Amstelveen. In het Aanvalsplan wordt verder gepleit voor grote aaneengesloten beschermde weidevogel gebieden van ongeveer 1.000 hectare.

Huidige Amstelveense bestemmingplannen

Volgens hert CDA is het dus ook in Amstelveen nodig om ‘het groen, groen te houden’, wat betekent dat er bijvoorbeeld geen ruimte is voor zonneweides of verdere verpretting van de natuur. Volgens CDA-fractievoorzitter Rienks is de vraag of de huidige bestemmingsplannen voldoende garanties bieden dat dit niet gaat gebeuren in Amstelveen.

De van oudsher agrarische partij is overigens onder de indruk van de werkzaamheden van de boeren die al jarenlang meedoen aan agrarische natuur- en landschapsbeheer in onze polders. Zij proberen namelijk op hun eigen percelen ideale omstandigheden te creëren voor de grutto en de andere weidevogels.

Boeren in Amstelveen helpen al mee

Boeren doen bijvoorbeeld aan nestbescherming, vernatting van de percelen, gebruik van kruidenrijk grasland en natuurlijk bemesting, het uitstellen van de maaidatum naar half juni en door predatoren beheer.

Gemeentegrond langs de Nesserlaan

Amstelveen kan als gemeente volgens het CDA concreet bijdragen door bijvoorbeeld geen mais meer te laten groeien op de meer dan 50 hectare gemeentegrond langs de Nesserlaan. De reden hiervoor is simpel: mais verstoort de openheid van het gebied en zorgt tijdens droge perioden voor keiharde grond, wat heel slecht is voor de weidevogels.

Het CDA heeft het Amstelveense college gevraagd welke essentiële elementen uit het Aanvalsplan Grutto toegepast kunnen worden in Amstelveen. Bij dit onderzoek moeten ook de boeren en andere grondeigenaren in de polders worden betrokken.