Beleggersverbod nog dit jaar in Amstelveen?

beleggers westwijk amstelveen

Als de eerste kamer in het najaar akkoord gaat, krijgt Amstelveen de wettelijke bevoegdheid om een opkoopberscherming tegen beleggers in te voeren. Deze bescherming moet beleggers die al meer dan drie huizen bezitten (waar zij niet zelf in wonen) buiten spel zetten.

100+ aanvragen voor een Amstelveense woning

Het Amstelveense gemeentebestuur krijgt er dus een sterk instrument bij. Maar het probleem waarmee Amstelveense huizenkopers kampen, is dan ook groot. Niet zelden worden er op een populaire woning meer dan 100 bezichtigingen aangevraagd. 100! En de sterk gegroeide huizenprijzen in Amstelveen maken de markt onbereikbaar voor een grote groep starters.

Huizenprijzen blijven stijgen in Amstelveen

Vorige maand rapporteerde het CBS een landelijke prijsstijging van meer dan 11%, en dit was het sterkst sinds 2001. Om een beeld te schetsen: sinds het dieptepunt van de markt in 2013 zijn de huizenprijzen verdubbeld, en in sommige Amstelveense wijken zoals Elsrijk of zelfs meer dan dat.

De Nederlandse Bank (DNB) stelde dat het tekort op de woningmarkt niet de enige verklaring kan zijn. Ook de financieringsruimte van veel Amstelveners is toegenomen door de lage ruimte, waardoor woningzoekenden ook in Amstelveen meer bieden op een huis. Door het tekort aan huizen bieden veel mensen immers wat ze kunnen betalen, want men wil toch wonen.

Beleggers in Amstelveen

Beleggers zijn zeker actief op de Amstelveense woningmarkt. Hele blokken huizen in Westwijk zijn bijvoorbeeld in handen van een particuliere belegger. De lage rente heeft ervoor gezorgd dat nog meer beleggers hun oog op de woningmarkt hebben laten vallen, aangezien dividenden ook vrij laag zijn, terwijl huurinkomsten slechts licht gedaald zijn en naar verwachting weer gaan stijgen richting 2022.

Prijsopdrijvend effect

Het resultaat laat zich raden: een groter deel van de Amstelveense woningmarkt komt in handen komt van beleggende particulieren of investeringsfondsen. Landelijk gezien is het aandeel van beleggers verviervoudigd naar 8%, en in de Randstad inclusief Amstelveen nog meer. Lijkt weinig? In de huidige krappe woningmarkt kunnen zulke bewegingen een erg grote prijsopdrijvend effect hebben en maakt zeker starters in Amstelveen nog kanslozer dan zij al waren.

Amstelveense woningmarkt wordt onbetaalbaar

Kortom, de situatie op de Amstelveense woningmarkt wordt onbetaalbaar zowel voor (sommige) kopers als voor huurders. Ingrijpen in een vrije woningmarkt is een uiterst middel, echter zijn er belangrijke redenen om dit toch ook in Amstelveen te doen. Want er groeit een kloof tussen Amstelveense huizenbezitters en huurders. Het is misschien niet ‘des makelaars’ om te pleiten voor meer regelgeving, maar in dit geval juichen wij dit toekomstige instrument van de gemeente toe.